Can you spare a few minutes for a Camino Survey?

Published Categorised as Friends of the Way, Malta, News

The Territorial Studies Group (GET) of the Faculty of Sociology of the University of A Coruña is conducting a study on the Camino de Santiago in Galicia. I would be grateful if you could answer some questions if you are over 18 years old and have made this Pilgrimage Route between 2015 and 2020. The information will be treated in a completely anonymous and confidential way so that you can answer the questions with total sincerity and freedom. It will only be 4 minutes. Thanks a lot.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG9C-OIeBZh5HhHW23bH_XwFURUExWTFUMk9JVEdVVjlON1EyNVA4NktNNS4u&wdLOR=c97D6F56A-5BCC-4D4B-BAB6-C68CF9930126
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG9C-OIeBZh5HhHW23bH_XwFURUExWTFUMk9JVEdVVjlON1EyNVA4NktNNS4u&wdLOR=c97D6F56A-5BCC-4D4B-BAB6-C68CF9930126

O Grupo de Estudos Territoriais ( GET) da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña está a realizar un estudo sobre o Camiño de Santiago en Galicia. Agradeceríamoslle que contestase ao seguinte cuestionario se ten máis de 18 anos e se realizou este Roteiro de Peregrinación entre 2015 e 2020. A información será tratada de maneira totalmente anónima e confidencial. Serán  soamente 4 minutos. Moitas grazas.

El Grupo de Estudios Territoriales (GET) de la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña está realizando un estudio sobre el Camino de Santiago en Galicia.
Le agradecería que nos contestase a unas preguntas si tiene más de 18 años y ha realizado esta Ruta de Peregrinación entre 2015 y 2020.
La información será tratada de manera totalmente anónima y confidencial de forma que puede contestar con total sinceridad y libertad a las preguntas.
Serán sólamente 4 minutos.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG9C-OIeBZh5HhHW23bH_XwFURUExWTFUMk9JVEdVVjlON1EyNVA4NktNNS4u


Área Cultura Xacobea

Turismo de Galicia – S.A. de Xestión do Plan Xacobeo
Estrada Santiago – Noia, Km 3 / A Barcia
15897 Santiago de Compostela